Board of Director

chetan
Mr.Chetan Bar Singh Thapa

Chairman

mahesh
Mr.Mahesh Mishra

Director

deepak
Mr. Deepak Gautam

Director

krishna
Mr. Krishna Kr. Bhattarai

Director

News and Event

 • Tribeni Bikas Bank - लिन बाँकि रहेको शेयर धनिहरुको नगद लाभांश वितरण भैरहेको |
 • साथै बोनस शेयर तथा Right शेयर Demat मा पठाउने कार्य भैरहेको |
 • Bonus Tax बापतको रकम बुझ्ने कार्य भैरहेको |
 • लिन बाँकि रहेको शेयर धनिहरुको बोनस शेयर वितरण भैरहेको |
 • Merge Certificate वितरण तथा Demat मा पठाउने कार्य भैरहेको |
 • Public Development Bank Limited - लिन बाँकि रहेको शेयर धनिहरुको बोनस शेयर वितरण भैरहेको |
 • साथै बोनस शेयर तथा Right शेयर Demat मा पठाउने कार्य भैरहेको |
 • Merge Certificate वितरण तथा Demat मा पठाउने कार्य भैरहेको |
 • Bonus Tax बापतको रकम बुझ्ने कार्य भैरहेको |
 • Khani Khola Hydropower Company Limited- Demat मा पठाउने कार्य भैरहेको |
 • खानी खोला हाईड्रोपावर लिमिटेड धुम्बराही collection center मा
 • बुझाउनु भई लिन बाँकि IPO Refund cheque बितरण गर्ने कार्य भैरहेको |

Contact Us


BOK Capital Market Limited.

Kathmandu Plaza,"Y" Block,2nd Floor

Kamladi, Kathmandu

: +977-1-4168634, +977-1-4168639

: info@bokcapital.com.np

: dp1@bokcapital.com.np

Connect With Us in Social :