+977-4168634,4168639Board of Director
Mr.Chetan Bar Singh Thapa
Chairman

Mr.Mahesh Mishra
Director


Mr. Deepak Gautam
Director


Mr. Krishna Kr. Bhattarai
DirectorNews and Event

 • Tribeni Bikas Bank - लिन बाँकि रहेको शेयर धनिहरुको नगद लाभांश वितरण भैरहेको |
 • साथै बोनस शेयर तथा Right शेयर Demat मा पठाउने कार्य भैरहेको |
 • Bonus Tax बापतको रकम बुझ्ने कार्य भैरहेको |
 • लिन बाँकि रहेको शेयर धनिहरुको बोनस शेयर वितरण भैरहेको |
 • Merge Certificate वितरण तथा Demat मा पठाउने कार्य भैरहेको |
 • Public Development Bank Limited - लिन बाँकि रहेको शेयर धनिहरुको बोनस शेयर वितरण भैरहेको |
 • साथै बोनस शेयर तथा Right शेयर Demat मा पठाउने कार्य भैरहेको |
 • Merge Certificate वितरण तथा Demat मा पठाउने कार्य भैरहेको |
 • Bonus Tax बापतको रकम बुझ्ने कार्य भैरहेको |
 • Khani Khola Hydropower Company Limited- Demat मा पठाउने कार्य भैरहेको |
 • खानी खोला हाईड्रोपावर लिमिटेड धुम्बराही collection center मा
 • बुझाउनु भई लिन बाँकि IPO Refund cheque बितरण गर्ने कार्य भैरहेको |

Contact Us


Kathmandu Capital Market Limited.

Kathmandu Plaza,"Y" Block,2nd Floor

Kamladi, Kathmandu

:+977-1-4168634, +977-1-4168639

:kathmanducapitalmarket@kcml.com.np

:kcmldp@kcml.com.np