+977-4168634,4168639

Notice

News and Announcement

 • Tribeni Bikas Bank - लिन बाँकि रहेको शेयर धनिहरुको नगद लाभांश वितरण भैरहेको |
 • साथै बोनस शेयर तथा Right शेयर Demat मा पठाउने कार्य भैरहेको |
 • Bonus Tax बापतको रकम बुझ्ने कार्य भैरहेको |
 • लिन बाँकि रहेको शेयर धनिहरुको बोनस शेयर वितरण भैरहेको |
 • Merge Certificate वितरण तथा Demat मा पठाउने कार्य भैरहेको |
 • Public Development Bank Limited - लिन बाँकि रहेको शेयर धनिहरुको बोनस शेयर वितरण भैरहेको |
 • साथै बोनस शेयर तथा Right शेयर Demat मा पठाउने कार्य भैरहेको |
 • Merge Certificate वितरण तथा Demat मा पठाउने कार्य भैरहेको |
 • Bonus Tax बापतको रकम बुझ्ने कार्य भैरहेको |
 • Khani Khola Hydropower Company Limited- Demat मा पठाउने कार्य भैरहेको |
 • खानी खोला हाईड्रोपावर लिमिटेड धुम्बराही collection center मा
 • बुझाउनु भई लिन बाँकि IPO Refund cheque बितरण गर्ने कार्य भैरहेको |

Company Introduction

Kathmandu Capital Market Limited

Kathmandu Capital Market Limited is a public limited company incorporated in 2016 under the nepalese company act,2007 and licensed by Security Board of Nepal under the Securities Act 2007 to undertake/provide merchant banking services(Issue management and Registrar to share).

Notice